Wat is DeDecaan.net?

DeDecaan.net is een landelijk online platform waarop informatie over studie- en beroepskeuze gepresenteerd en uitgewisseld wordt, opinies en nieuwsberichten verschijnen en discussies gevoerd worden.
Vele honderden middelbare scholen maken met een eigen keuzesite van DeDecaan.net deel uit van het platform.

Het platform vervult een belangrijke taak bij de professionalisering en modernisering van het schooldecanaat en verstrekt schooldecanen, mentoren, leerlingen en ouders van mavo/vmbo en havo/vwo gedurende het hele keuzeproces ondersteuning en houvast.

Alles wat decanen helpt om hun werk goed te blijven doen en alles wat leerlingen helpt om goede keuzes te kunnen maken, verdient een plek op DeDecaan.net.
Meer informatie over DeDecaan.net »

Wat kan DeDecaan.net voor u betekenen?

Er zijn veel verschillende mensen die van DeDecaan.net gebruikmaken of er meer van willen weten. In het menu links kunt u zelf kiezen vanuit welke rol u meer zou willen weten.

Vormgeving keuzesites vernieuwd

Alle sites hebben een nieuwe vormgeving gekregen. Bent u nieuwsgierig geworden? Bekijkt u dan een aantal voorbeelden van keuzesites.

Voorbeelden keuzesites

Inloggen

DeDecaan.net