Welkom! Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden. Voordat u contact opneemt met de helpdesk, kijk of uw vraag erbij staat. Vaak kunt u het zelf direct oplossen! Mocht u er niet uitkomen, neem dan gerust contact op via helpdesk@dedecaan.net.

4. KeuzeWeb

Hoe maak ik mijn eigen KeuzeWeb-opdrachten?

Bij het bewerken van een route kunnen ook opdrachten worden toegevoegd. Hier kunt u zelf een nieuwe opdracht maken. Na het aanmaken staat de opdracht in het vak met de door uzelf gemaakte en aangepaste opdrachten. Met het potloodicoontje op de opdracht kan deze verder worden uitgewerkt. Zie de handleiding voor meer informatie.

Wat betekenen de kleurtjes en data op de opdrachten van een KeuzeWeb-route?

Een blauwe balk betekent dat de opdracht verplicht is. Grijs staat voor ‘niet verplicht’. De balk wordt groen zodra de opdracht is afgerond en rood wanneer de leerling te laat is met het maken van de opdracht. De data laten zien vanaf wanneer de opdracht gemaakt kan worden of wat de deadline is voor die opdracht. U kunt deze zelf aanpassen via het icoontje ‘route bewerken’.

Waarom kunnen de bovenbouwleerlingen hun KeuzeWeb-opdrachten van de onderbouwroute niet meer inkijken?

Het keuzeproces van leerlingen is onderverdeeld in twee delen: de pakketkeuze en de studiekeuze. Deze routes worden ook in de handleiding besproken. Ze zijn van elkaar gescheiden om het voor de leerlingen overzichtelijk te houden. De conclusies en verslagen van de pakketkeuzeroute kan de leerling  in portfolio en cv terugvinden.

Hoe kunnen mentoren de KeuzeWeb-opdrachten van hun leerlingen bekijken en beoordelen?

De mentor kan bij de KeuzeWeb-routes van zijn/haar leerlingen. Rechts naast de route staat de optie ‘Beoordeel de opdrachten van uw mentorleerlingen’. De opdrachten kunnen gemakkelijk worden beoordeeld door een opdracht uit de lijst te kiezen die dan verschijnt. Kijk voor meer informatie in de handleiding.

Wat is het verschil tussen het Portfolio in het menu kiezen en het portfolio van KeuzeWeb?

Het portfolio in KeuzeWeb wordt automatisch gevuld met opdrachten die de leerlingen in KeuzeWeb gemaakt hebben. Wordt er geen KeuzeWeb gebruikt, dan kan de leerling het Portfolio in het menu Kiezen invullen met activiteiten en verslagen. Meer informatie over dit verschil kunt u in de handleiding vinden.

Welke gegevens kan een leerling opslaan of uitprinten en wat hebben ze nodig als ze naar een vervolgonderwijsinstelling gaan?

Vervolgonderwijsinstellingen zijn vaak alleen geïnteresseerd in het portfolio en cv van een leerling, zodat ze de stappen en conclusies van het keuzeproces kunnen inzien. Meer details zijn niet wenselijk. Printen en opslaan kan met de knoppen boven het cv of portfolio.

3. Keuzesite

Wat is het verschil tussen het Portfolio in het menu kiezen en het portfolio van KeuzeWeb?

Het portfolio in KeuzeWeb wordt automatisch gevuld met opdrachten die de leerlingen in KeuzeWeb gemaakt hebben. Wordt er geen KeuzeWeb gebruikt, dan kan de leerling het Portfolio in het menu Kiezen invullen met activiteiten en verslagen. Meer informatie over dit verschil kunt u in de handleiding vinden.

Welke gegevens kan een leerling opslaan of uitprinten en wat hebben ze nodig als ze naar een vervolgonderwijsinstelling gaan?

Vervolgonderwijsinstellingen zijn vaak alleen geïnteresseerd in het portfolio en cv van een leerling, zodat ze de stappen en conclusies van het keuzeproces kunnen inzien. Meer details zijn niet wenselijk. Printen en opslaan kan met de knoppen boven het cv of portfolio.

Hoe pas ik het centraal aanbod van informatie op de keuzesite aan?

Standaard staat een selectie van ons informatieve centrale aanbod op uw keuzesite, in het menu Informatie onder Opleidingen, Vraag & Aanbod en Links. Deze informatie wordt centraal bijgehouden en spitst zich toe op de ingelogde gebruiker. U kunt uit dit aanbod zelf informatie toevoegen, zie de handleiding voor meer uitleg.

Kan ik zelf pagina’s aan onze keuzesite toevoegen?

Dat kan via het sitebeheer. Rechtsboven in het menu staat een groen plusje. Als u daarop klikt kunt u uw nieuwe pagina inrichten door onder andere een titel te kiezen en in te stellen voor welke klassenlagen de pagina zichtbaar wordt. Zie voor meer informatie de handleiding.

Ik wil de keuzesite graag koppelen aan onze ELO/schoolsysteem. Hoe doe ik dat?

Allereerst dient u toestemming te geven aan Entree van Kennisnet. Daarna heeft de helpdesk de naam van uw keuzesite, het internetadres van uw elo, het elo-id en BRIN-nummer van uw school nodig. Deze laatste twee kunt u bij Kennisnet opvragen. Na bericht van de helpdesk kunt u de koppeling testen en activeren, zodat leerlingen niet meer apart hoeven in te loggen op de keuzesite. In de handleiding vindt u het stappenplan.

Er is iets veranderd aan de gegevens van onze school (bijvoorbeeld een nieuw adres of nieuw telefoonnummer). Hoe kan ik dit aanpassen?

Als u een wijziging in de schoolgegevens wilt doorvoeren, kan dat door een e-mail te sturen naar de helpdesk met daarin de nieuwe gegevens. De informatie wordt dan zo snel mogelijk aangepast.

2. Bestellingen

Ik heb een fout gemaakt in mijn keuzesite-, KeuzeWeb- of testenbestelling. Kan ik dit nog aanpassen?

Wanneer u een fout heeft gemaakt bij het aanvragen van een keuzesite, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk en wordt de fout direct hersteld. Na een KeuzeWeb- of testenbestelling kan er nog een aanvullende bestelling worden gedaan via de infosite. Voor eventuele andere wijzigingen kunt u contact opnemen met de helpdesk.

Er staan teveel of te weinig leerlingen op de keuzesite. Wat nu?

De facturen voor de gebruikskosten van de keuzesite, KeuzeWeb en de testen worden automatisch verstuurd en worden berekend op het aantal leerlingen dat u in het ledenbestand heeft staan. Het leerlingenbestand kan door het schooljaar bijgewerkt worden door het te downloaden, aan te passen en opnieuw in te voeren. Kleine aanpassingen kunnen ook handmatig via het ledenbeheer worden gedaan. In de handleiding staat meer informatie. U krijgt automatisch een extra factuur tijdens de nacalculatie naar aanleiding van toevoegingen aan het leerlingenbestand.

Waar kan ik KeuzeWeb en/of de testen terugvinden nadat de bestelling of proefperiode op mijn keuzesite is gezet?

KeuzeWeb en de testen staan direct na de bestelling in het menu Kiezen. Zijn ze daar niet te zien, kunt u via het sitebeheer de zichtbaarheid van KeuzeWeb en de testen aanpassen. Mochten ze ook in het sitebeheer niet te vinden zijn, dan zijn ze nog niet besteld. U kunt dit controleren op de bestelpagina op de infosite. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de helpdesk.

1. Registreren, inloggen & ledenbeheer

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe krijg ik een nieuw wachtwoord?

Leerlingen, medewerkers, oud-leerlingen, ouders/verzorgers en gasten kunnen zelf een nieuw wachtwoord instellen door op de keuzesite op ‘Inloggen’ te klikken en daarna op de link ‘Wachtwoord vergeten of hulp nodig?’.

Ik weet mijn inlognaam niet meer. Wat nu?

Leerlingen loggen in met hun leerlingnummer, medewerkers met hun inlognaam van het schoolnetwerk, ouders, oud-leerlingen en gasten met hun e-mailadres. De decaan kan deze gegevens voor u opzoeken. Decanen kunnen daarvoor bij hun collega-decaan terecht, of eventueel bij de helpdesk van DeDecaan.net.

Eén van mijn leerlingen of een medewerker hier op school kan niet inloggen op de keuzesite. Hoe kan ik dit oplossen?

Het kan zijn dat de leerling of medewerker niet op de juiste keuzesite probeert in te loggen of zich nog niet juist heeft geregistreerd. De inloggegevens van elk lid zijn terug te vinden in het ledenbeheer. Hier kunt u het lid wanneer nodig ook een nieuw wachtwoord geven. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding.

Ik krijg mijn leerlingenbestand en/of medewerkersbestand niet ingevoerd. Wat moet ik doen?

De bestanden dienen er precies net zo uit te zien als de voorbeeldbestanden uit het ledenbeheer, zie hierover de handleiding. Daarnaast geeft het systeem in rood weer waar het precies fout gaat, zodat u het zelf eenvoudig aan kunt passen. Meer informatie hierover vindt u in de handleiding.

Hoe kan ik één enkele leerling of medewerker toevoegen?

Individuele leden kunnen als gastlid, leerling, medewerker, decaan, ouder/verzorgen, oud-leerling of hulpdecaan worden toegevoegd via het ledenbeheer (optie ‘Lid toevoegen’). In de handleiding staat meer informatie hierover.

Hoe kan ik de gegevens van een leerling of medewerker op de keuzesite aanpassen?

Gegevens van individuele leden kunnen via het ledenbeheer worden aangepast met behulp van het potloodicoontje dat u bij elke lid vindt. Meer informatie hierover kunt u in de handleiding vinden.

Hoe koppel ik mentoren aan hun leerlingen?

Mentoren worden aan hun leerlingen gekoppeld door de juiste mentorcodes aan het leerlingenbestand toe te voegen in de kolom ‘mentorcode’, zie hierover onze handleiding. Het is mogelijk meerdere mentoren aan een leerling te koppelen. Als u dit heeft gedaan, voer dan eerst het medewerkersbestand in en daarna pas het leerlingenbestand. Meer informatie vindt u in de handleiding.

Waarom moeten de leerlingen een privé-e-mailadres opgeven? Wat als ze deze niet hebben / er op school niet bij kunnen?

Privé-e-mailadressen blijven bestaan, ook als de leerling van school af gaat, en worden vaak grondiger en regelmatiger gelezen dan school-e-mailadressen. Als leerlingen geen privé-e-mailadres hebben kunnen ze het e-mailadres van (één van) hun ouders invullen. Op de dag van registratie kunnen leerlingen nog tot middernacht inloggen zonder het e-mailadres te bevestigen. In de handleiding staat meer informatie over het privé-e-mailadres.

Ik ben nieuw als decaan bij ons op school en ga dus voor het eerst met de keuzesite / KeuzeWeb werken. Waar moet ik beginnen?

Als decaan bent u de beheerder van de keuzesite van uw school. Voordat u met de keuzesite aan de slag kunt, dient u eerst als decaan in het ledenbestand te worden genoteerd. U kunt uw voorganger of collega-decaan vragen dit te doen, of de helpdesk een e-mail sturen. Na registratie en inloggen kunt u de handleiding inzien. Het is handig deze vanaf het begin te doorlopen om zo kennis te maken met de mogelijkheden van DeDecaan.net.