Wetsvoorstel halvering collegegeld aangenomen

Het wetsvoorstel om het collegegeld voor eerstejaars studenten te halveren is met een ruime meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Dit betekent dat aankomende studenten vanaf september 2018 nog slechts € 1030,- collegegeld hoeven te betalen, in plaats van de gebruikelijke € 2060,-. Vanaf hun tweede studiejaar zullen studenten wel weer het volledige bedrag moeten betalen.

De nieuwe wet heeft daarnaast een aparte clausule voor studenten die een opleiding tot docent volgen. Zij hoeven ook tijdens hun tweede studiejaar slechts de helft van het collegegeld te betalen. Met deze uitzonderingsregel hoop minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) het landelijke tekort aan leraren tegen te gaan.

Hoewel het wetsvoorstel kon rekenen op ruime steun in de Tweede Kamer, is niet iedereen enthousiast over de maatregel. Zo uitte PVV-kamerlid Beertema de kritiek dat er onder de nieuwe wetgeving nog meer buitenlandse studenten naar Nederland zullen worden getrokken. Beertema verwijst met zijn kritiek naar de actuele discussie over de wenselijkheid van internationalisering binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Ook kamerleden van Groenlinks en SGP uitten kritiek op het wetsvoorstel, omdat zij vinden dat de lastenverlichting van studenten beter naar draagkracht kan worden verdeeld.

 

Bron: Tweede Kamer