Blog van de redactie: de AansluitMonitor

Ruim tienduizend examenleerlingen en studenten vulden dit jaar de Keuze- en AansluitMonitor van DeDecaan.net in. Hoe succesvol is de LOB op school? Hoe blikken leerlingen achteraf terug op hun keuzeproces? Hoe vonden ze de begeleiding die zij kregen bij het maken van loopbaankeuzes? Deze en vele andere vragen werden aan (oud-)leerlingen gesteld. In onze rapportages maken we inzichtelijk hoe de keuzebegeleiding op school wordt of werd ervaren.

Om deze productie tot stand te brengen, werkt een team van redacteurs van DeDecaan.net en data-analisten van Centrum Hoger Onderwijs Informatie samen. Na brainstormsessies waarin de vragen werden bepaald, volgde het inprogrammeren van de vragenlijsten. Door vele testrondes verzekerden we onszelf ervan dat de vragen elkaar ook daadwerkelijk logisch opvolgden. In maart werden de vragenlijsten gepubliceerd, afgelopen week hebben de scholen die meer dan 30 respondenten per niveau haalden de AansluitMonitor ontvangen.

Terugblikkend hebben studenten hun studiekeuze over het algemeen als (erg) moeilijk ervaren. De studiekeuzebegeleiding wordt echter hoger gewaardeerd dan vorig jaar: voor vwo gaat het gemiddelde cijfer van 6,4 in 2017 naar 6,5 in 2018. Oud-havisten geven de begeleiding een 6,3 (vergeleken met een 6,2 vorig jaar). Vooral de oud-vmbo’ers zijn erg tevreden: waar zij de studiekeuzebegeleiding in 2017 een 6,6 gemiddeld gaven, geven zij nu een 6,9.

De resultaten van de KeuzeMonitor – de enquête voor examenkandidaten – kunt u aan het begin van komend schooljaar verwachten. Ook verschijnt dan voor alle decanen het landelijke LOB-rapport, waarin dieper wordt ingegaan op landelijke LOB-ontwikkelingen.

Eva van Alphen – redacteur DeDecaan.net