De Keuzemonitor is uit!

Bij alle deelnemende scholen op de mat: Per schooltype een rapportage bomvol belangrijke informatie over het studiekeuzegedrag van uw leerlingen.


Er is gekeken naar wat leerlingen belangrijk vinden bij het maken van een studiekeuze, wat ze ondernemen om een keuze te kunnen maken en hoe moeilijk ze het vinden om een studiekeuze te maken.

Alsnog een plusrapportage?

In de plusrapportage zijn meer vragen opgenomen en duiken we dieper in de resultaten. De decaan krijgt een interpretatie op maat op basis van de resultaten van de school. Ook geven de leerlingen zelf tips over de keuzebegeleiding die ze krijgen, deze feedback is vaak verrassend nuttig! Bij de belangrijkste vragen worden de resultaten regionaal vergeleken en uitgesplitst in jongens en meisjes.