Decentrale selectie in kaart gebracht

Geen loting maar decentrale selectie. Rond de 50 wo-opleidingen en 125 hbo-opleidingen selecteren hun studenten op basis van cijfers, persoonlijkheid en motivatie. De selectieprocedure is bij elke opleiding weer anders. Bij sommige moet je een proefexamen maken, bij andere een huiswerkopdracht of een dag proefstuderen. Vaak bestaat de selectie uit twee rondes.

Maar hoe weten uw leerlingen wat ze kunnen verwachten? De landelijke regels omtrent de decentrale selectie zijn streng en veel hangt af van de keuzes die de leerling maakt in het examenjaar:

  • Je mag bij maximaal twee numerus fixusopleidingen tegelijk met de selectieprocedure meedoen. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende instellingen. Alleen voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag je maar op één instelling meedoen met de selectieprocedure.
  • Je mag in totaal (dus over meerdere jaren) maximaal drie keer meedoen aan een selectieprocedure voor dezelfde opleiding.
  • De landelijke aanmelddatum voor alle numerus fixusopleidingen is 15 januari. Je hoort uiterlijk 15 april of je bent aangenomen. Word je afgewezen? Dan kun je je nog tot 1 mei aanmelden bij een opleiding zonder decentrale selectie.

Daarom verzamelt DeDecaan.net op dit moment alle informatie over alle opleidingen met een decentrale selectie! Vanaf de start van komend schooljaar kan de leerling direct zien wat de selectieprocedure inhoudt, hoeveel plaatsen er zijn, hoeveel leerlingen zich vorig jaar hebben aangemeld en meer. Overweegt een leerling een opleiding met decentrale selectie? Dan is de keuze voor de instelling en eventuele alternatieven met deze informatie beter te maken!