Engelstalige studies niet in strijd met de wet

De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in een kort geding dat stichting Beter Onderwijs Nederland (BON) had aangespannen tegen de universiteiten van Twente en Maastricht. Volgens BON zou het onwettig zijn dat de beide universiteiten de opleiding psychologie in het Engels aanbieden, omdat de wet voorschrijft dat opleidingen alleen in een andere taal dan het Nederlands gegeven mogen worden ‘indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’. Volgens BON voldeden beide universiteiten niet aan deze voorwaarden, maar de rechter heeft nu geoordeeld van wel. De betreffende opleidingen mogen daarmee in hun huidige vorm blijven bestaan.

 

Bron: Volkskrant