Extra tools: voortgang keuzeproces

Hoe ver vindt de leerling dat hij/zij is in het keuzeproces? En hoe verhoudt zich dat tot de gemaakte opdrachten? En waar staat de klas eigenlijk? Moeilijke vragen! Het is voor de leerling erg fijn om de voortgang inzichtelijk te maken. En ook de mentor, decaan en ouders worden hiermee geholpen.

Daarom zijn er nu een aantal nieuwe tools toegevoegd aan de persoonlijke pagina, KeuzeWeb en de overzichtslijsten van de leerlingen!

Op de persoonlijke pagina geeft de leerling aan hoe ver hij/zij denkt te zijn in het maken van een profielkeuze (onderbouw) of keuze voor na school (bovenbouw). De slider loopt van links (Ik heb nog geen idee) naar rechts (Ik weet zeker wat ik ga kiezen). De leerling kan zo gevoelsmatig aangeven hoever hij/zij is! En zodra de leerling heeft opgegeven waar hij/zij staat, dan verschijnt er ook een bolletje met het gemiddelde van de gehele klassenlaag.

Bovenaan de KeuzeWeb-route staat nu ook een slider die de voortgang van de leerling en de gehele klassenlaag toont. De tool toont het aantal gemaakte opdrachten ten opzichte van het totaal aantal opdrachten dat op de route staat.

[easymedia-gallery med=”3335″]

Wanneer u naar de portfolio-pagina gaat en de overzichtslijsten van uw leerlingen opent, dan ziet u bovenstaande gegevens terugkomen. Achter elke leerling staan in het klein de voortgangsbalkjes ‘Hoe ver ben je’ en ‘Afgerond dit jaar’. Dit biedt snel inzicht in de situatie per leerling. Wat betekent het als een leerlingen bijna alle opdrachten heeft gemaakt, maar zelf aangeeft nog helemaal niet ver te zijn in het maken van een keuze? Of juist andersom; een leerling zegt er al uit te zijn, maar heeft bijna geen enkele opdracht afgerond? Een belangrijk en eenvoudig uitgangspunt om het loopbaangesprek mee te starten!