Geen numerus fixus meer voor opleiding Verpleegkunde

Vanaf het schooljaar 2019-2020 geldt er geen numerus fixus meer voor de opleiding tot verpleegkundige. Dit hebben Nederlandse hogescholen besloten naar aanleiding van advies van de het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Het besluit geldt voor alle opleidingen Verpleegkunde in Nederland, met uitzondering van de voltijdopleiding aan de Hanze Hogeschool. In het aankomende schooljaar (2018-2019) hanteren nog tien van de zeventien opleidingen tot verpleegkundige een numerus fixus.

Veel van de opleidingen Verpleegkunde lieten tot nu toe steeds een maximumaantal studenten toe, om er zeker van te zijn dat iedere student ook verzekerd was van een stageplaats. Tegelijkertijd willen opleidingen graag zo veel mogelijk verpleegkundigen opleiden, om zo het tekort op de arbeidsmarkt te kunnen tegengaan. Daarom hebben hogescholen ervoor gekozen om het numerus fixus na het aankomende schooljaar los te laten. De stageplaatsen hopen ze op te vangen door een nauwe samenwerking met regionale zorginstellingen.

Houdt u al uw leerlingen op de hoogte van de numerus fixus? Je vind alle opleidingen met numerus fixus in de Keuzegids op DeDecaan.net.

Bron: Hogeschool Utrecht