Grote kans op burn-out bij studenten

Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) blijkt dat ruim een derde van de Nederlandse studenten een verhoogde kans heeft op een burn-out. Daarmee luidt de vakbond de noodklok en roept zij het Ministerie van Onderwijs op om verder onderzoek te doen naar deze trend.

Volgens de LSVb is het grote risico op burn-outs te wijten aan de hoge werkdruk van de gemiddelde student “Er wordt steeds meer van studenten verwacht. Studenten moeten een bindend studie advies halen, zo snel mogelijk door de studie, en veel aan hun cv werken om een baan te krijgen. Daarnaast moeten ze vaak werken om de stijgende kosten voor hun studie en huur te betalen. Dat vergt zijn tol,” aldus LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh. Uit het onderzoek blijkt ook dat studenten het vaak moeilijk vinden om hun klachten met anderen te bespreken. Om het onderwerp meer bespreekbaar te maken, opende NOS eerder deze maand een speciaal dossier over de kwestie, waar studenten via Instagram hun verhaal konden doen.

Helemaal onomstreden is het onderzoek van de LSVb overigens niet. De Volkskrant ontleedde de methodiek van het onderzoek en liet daar weinig van heel. Maar ook de Volkskrant erkent dat er genoeg signalen zijn die wijzen op een hoge werkdruk bij studenten. Alleen het percentage dat wordt aangevoerd door de LSVb wordt door de krant in twijfel getrokken.

In elk geval is duidelijk dat studeren niet altijd alleen maar leuk is, maar ook een hoop druk met zich mee kan brengen. Studiekiezers doen er verstandig aan om ook hier bij stil te staan. Door van tevoren goed na te denken over, bijvoorbeeld, financiën, kan een hoop stress worden voorkomen. Ook is het altijd goed om een beeld te hebben van alle mensen en instanties waarbij je kan aankloppen als het je allemaal even te veel wordt.

 

Bron: LSVb en Volkskrant