Inspectierapportage in ontwikkeling

Onze gesprekken met de onderwijsinspectie zijn op dit moment in vergevorderd stadium. De inspectierapportage begint zo ook al aardig vorm te krijgen. Met input van de KeuzeMonitor en AansluitMonitor én gegevens uit een DeDecaan.net gebruikersdashboard, willen voor u een schoolrapportage samenstellen. Deze rapportage geeft de onderwijsinspectie inzicht in de kwaliteit en impact van LOB bij u op school.

Bent u van plan de onderwijsinspectie te vragen het LOB-beleid bij u op school te beoordelen? Neem dan contact met ons op. Wij sparren graag met u over de beste aanvliegroute. U wilt natuurlijk wel een goed scoren!

Ik wil graag meer weten