Keuzeactiviteiten en het loopbaandossier

Veel scholen zijn inmiddels gestart met het invoeren van het loopbaandossier. De verplichting van het loopbaandossier is ingegaan per 1 augustus 2016, maar omdat het hier een wetswijziging betreft, is de uiterste deadline om ermee te starten 1 augustus 2017 (in de derde klas). Dit schooljaar maken veel decanen dus nog gebruik van de mogelijkheid om te zoeken naar een fijne vorm.

Het is goed te beseffen dat het schooldecanaat heel veel vrijheid heeft betreffende de vorm van het loopbaandossier. Iedere school is anders, iedere leerling is anders. Uiteraard wilt u als decaan een aanpak die ervoor zorgt dat de opbouw van het loopbaandossier goed te overzien is, maar u hoeft zich dus niet aan een standaard format te houden.

Iedere school mag zelf beslissen hoe ze het loopbaandossier aanvliegen. Het loopbaandossier mag zelfs per leerling verschillen! Zolang er maar ‘bewijzen’ inzitten betreffende de loopbaancompetenties en de keuzeactiviteiten. Het loopbaandossier kan dus ook een website, filmpje, pak papier of een combinatie hiervan zijn. De leerling maakt het voor zichzelf!

Wat komt er automatisch in het portfolio van DeDecaan.net?

Het portfolio dat de leerling opbouwt met behulp van de keuzesite en KeuzeWeb vormt de kern van het loopbaandossier van iedere leerling. De leerling laat hierin zien dat hij gewerkt heeft aan de loopbaancompetenties en keuzeactiviteiten ondernomen heeft:

 1. De leerling toont aan dat hij aan de 5 loopbaancompetenties heeft gewerkt. De loopbaancompetenties zijn Motievenreflectie, Kwaliteitenreflectie, Exploratie, Loopbaansturing en Netwerken. Door aan alle opdrachten en keuzeactiviteiten loopbaancompetenties te hangen wordt zichtbaar dat de leerling gewerkt heeft aan de loopbaancompetenties. Er is niet wettelijk bepaald hoeveel en hoe vaak de leerling aan de loopbaancompetenties moet werken. Deze verantwoordelijkheid ligt dus bij de leerling en de school zelf.
 2. De leerling benoemt bij elke keuzeactiviteit 4 zaken:
 • De beoogde doelen (Wat is je doel?)
 • De resultaten (Wat heb je gedaan?)
 • De evaluatie en een conclusie (Wat heb je ontdekt?)
 • De vervolgactiviteiten (Wat ga je hiermee doen?)

Bij elke keuzeactiviteit worden deze vragen aan de leerling gesteld, waarna de antwoorden opgeslagen worden in het portfolio.

Nieuwe KeuzeWeb-opdrachten

We hebben 2 opdrachten gemaakt die het voor de leerling en decaan makkelijk maken zelf keuzeactiviteiten aan het portfolio toe te voegen.

Opdracht 1: Keuzeactiviteit

U vindt deze opdracht in het centraal aanbod (kies voor ‘route bewerken’ en ga naar ‘opdracht toevoegen’). Plaats de opdracht in de box ‘Kan leerling inplannen’. Deze opdracht is namelijk speciaal voor de leerling gemaakt! De leerling kan deze opdracht voor elke keuzeactiviteit op de route plaatsen.

Inhoud:

 • Naam keuzeactiviteit (wordt automatisch overgenomen op de route en in het portfolio!)
 • Datum
 • Wat is je doel?
 • Wat heb je gedaan?
 • Wat heb je ontdekt?
 • Wat ga je hiermee doen?
 • Bijlage uploaden

Opdracht 2: Keuzeactiviteit (titel aanpasbaar door decaan)

Ook deze opdracht vindt u in het centraal aanbod. De opdracht is speciaal voor de decaan gemaakt, u bedenkt dus ook zelf de naam van de keuzeactiviteit. Handig voor schoolbrede keuzeactiviteiten!

Inhoud:

 • Uitleg (aanpasbaar door de decaan!)
 • Datum
 • Wat is je doel?
 • Wat heb je gedaan?
 • Wat heb je ontdekt?
 • Wat ga je hiermee doen?
 • Bijlage uploaden