De KeuzeMonitor komt uw kant op!

En we sturen de AansluitMonitor mee. Heeft u aan één van beide onderzoeken deelgenomen, dan kunt de rapportages deze week in uw inbox verwachten.

Elk jaar worden bovenbouw-leerlingen gevraagd naar hun ervaringen rondom studiekeuze en de begeleiding daarvan. Voor de AansluitMonitor worden eerste- en tweedejaars studenten gevraagd om terug te kijken op hun studie-keuzeproces. Deelnemende scholen krijgen een gepersonaliseerd rapport, waarin de resultaten van hun eigen school worden afgezet tegen het landelijk en provinciaal gemiddelde.

Scholen die hebben deelgenomen aan het onderzoek ontvangen kosteloos de basisrapportage. Wilt u een compleet overzicht van uw schoolresultaten, bestel dan de plusrapportage. Volgend jaar deelnemen óf een plusrapportage bestellen? U kunt contact opnemen via 030 3200 324.