LOB-Dashboard

Toon productoverzicht

Het LOB-dashboard biedt decanen en schooldirecties inzicht in de actuele cijfers van de LOB binnen de eigen school en in vergelijking met regionale en landelijke gemiddelden. Door middel van grafieken, overzichten en rapportages zijn alle resultaten in één oogopslag te overzien. 

+ Monitoring en rapportages 
+ Digitale registratie vak-, profiel-, en studiekeuze
+ Keuzegids licentie voor decaan

Het LOB-dashboard is nog in ontwikkeling. Bekijk onderstaande video voor een kort overzicht van hoe het LOB-Dashboard eruit gaat zien.

Het LOB-Dashboard

Geautomatiseerde monitoren

Op één centrale plek inzicht in drie keer per jaar kwalitatieve feedback van leerlingen, mentoren en ouders en de kwaliteit van LOB op jouw school. De resultaten kunnen door overzichtelijke rapportages gemakkelijk gedeeld worden binnen de school voor tussentijdse -en eindmetingen.

Digitaliseren van LOB-processen

Administratieve verlichting dankzij gedigitaliseerde registratie van vak-, profiel- en studiekeuzes. Zo kan de decaan zich focussen op de uitvoering en ontwikkeling van LOB.

Onafhankelijke en objectieve informatie

Toegang tot overzichtelijke opleidingeninformatie van
Keuzegids mbo, hbo, universiteiten en masters.

LOB als prioriteit

Met het LOB-Dashboard geven we handvatten om LOB nog hoger op de prioriteitenlijst van de school te krijgen. Zo wordt inzichtelijk hoe tevreden leerlingen, mentoren en ouders zijn. Wordt er drie keer per jaar gemeten in welke fase van het studiekeuzeproces de leerlingen zitten. En wordt bij (oud)-leerlingen gemeten hoe groot het profiel- en studiekeuzesucces is. Deze en meer resultaten van de school staan inzichtelijk ten opzichte van regionale en landelijke gemiddelden.

LOB-Dashboard

LOB-Monitor

Evaluatiemonitor

DeDecaan.net laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar het studie- en beroepskeuzeproces en de voortgang van oud-leerlingen in de eerste twee jaren van de vervolgstudie.

De uitkomsten van deze beide onderzoeken ontvangt de school in de vorm van een uitgebreide rapportage inclusief vergelijking met de landelijke cijfers.

Inspectierapport

De onderwijsinspectie beoordeelt de LOB in het voorgezet onderwijs. Wij bieden een LOB-rapportage aan met een compleet overzicht van alle LOB-activiteiten binnen uw school. Dit rapport voldoet samen met de diensten van DeDecaan.net aan de eisen van de onderwijsinspectie. Overzichtelijk en eenvoudig.

Beheersysteem

Voortgang

De voortgang van de individuele leerling, per klas en per klassenlaag is voor de decaan inzichtelijk. Er kunnen verschillende onderdelen binnen het portfolio uitgedraaid worden voor specifieke doeleinden, het is gekoppeld aan de eisen van de onderwijsinspectie.

De lesmethode op maat inrichten

De decaan kan opdrachten toevoegen, maken, bewerken en de volgorde bepalen. De lesmethode kan per klassenlaag volledig naar wens worden ingericht.

Contact met ouders, leerlingen en decanen

Met de e-mailfunctie, het forum, downloads en links kan de decaan met één druk op de knop in contact staan met alle mentoren, ouders en leerlingen. Met de beheerdersrol binnen DeDecaan.net, kan er geheel en gedeeltelijk toegang worden gegeven aan mentoren of docenten.

Onafhankelijke informatie van de Keuzegids

In het Dashboard kun je als decaan ook onafhankelijk informatie vinden van mbo, hbo en universiteiten. Dit wordt beschikbaar als een digitale Keuzegids in het LOB-Dashboard. De Keuzegids vergelijkt en beoordeelt onafhankelijk de kwaliteit van alle opleidingen. Lees hier meer over de Keuzegids.

Voordelen

Resultaten die aanzetten tot de beste LOB

Rapportages waarin wordt weergegeven wat goed gaat en waar verbeterpunten van de LOB binnen de school liggen. De decaan kan het resultaat van de eigen doorgevoerde aanpassingen direct meten. Zo komt er inzicht in de LOB van de school.

Altijd inzicht

Eén overzichtelijk platform. Toegankelijk via desktop en smartphone en visueel en overzichtelijk vormgegeven.

Aanvulling op iedere lesmethode

Voor iedere school kunnen de resultaten inzichtelijk worden gemaakt als aanvulling op de LOB-methode: Keuzeweb, Yubu, een andere of eigen methode.

Voor en door decanen

Daardoor sluit het LOB-dashboard naadloos
aan bij de wensen en behoefte van de decaan.

Meer informatie

Vanaf schooljaar 2019-2020 is het LOB-Dashboard beschikbaar voor iedere school. Bij klanten van DeDecaan.net en Yubu valt het LOB-Dashboard automatisch in het pakket.

Meer informatie over het LOB-Dashboard? Bellen kan via 030 32 00 324 of mailen via info@dedecaan.net.

Privacy policy

Lees hier de voorwaarden en privacy