LSVb: Te weinig schakeltrajecten

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft een open brief gestuurd aan de Onderwijsinspectie, waarin zij de inspectie vraagt onderzoek te doen naar het aanbod van schakeltrajecten voor universitaire master-opleidingen. Uit eigen onderzoek van de LSVb blijkt namelijk dat universiteiten “ernstig tekort schieten” in het aanbieden van schakeltrajecten, terwijl zij hier volgens de wet wel toe verplicht zijn.

Uit de steekproef van de LSVb blijkt dat ruim honderd master-opleidingen geen schakeltraject aanbieden voor studenten met een bachelor-diploma uit een andere studierichting of voor studenten die willen doorstromen vanaf het hbo. Daarnaast hekelt de vakbond dat hbo-studenten in sommige gevallen expliciet – en zonder opgaaf van reden – worden uitgesloten van deelname aan de master-opleiding.

De vakbond geeft aan deze gang van zaken zeer problematisch te vinden. Ze hoopt met de brief de Onderwijsinspectie tot actie te kunnen bewegen. “Het is pijnlijk om te zien dat universiteiten hun plicht om studenten te helpen soms omzeilen. We vragen de Inspectie van het Onderwijs om hier onderzoek naar te doen en de wet te handhaven,” aldus Tariq Sewbaransingh, voorzitter van de LSVb.

 

Bron: LSVb