Minder leerlingen zonder diploma van school

Het aantal jongeren dat de middelbare school of een mbo-opleiding zonder startkwalificatie heeft verlaten, is het  afgelopen schooljaar met 820 gedaald.

In het schooljaar 2015-2016 ging het om 27.230 voortijdige schoolverlaters (vsv’ers). In 2012-2013 waren dat nog 31.290 leerlingen. Een daling van 0,4 procent.

Geen startkwalificatie
Volgens de Rijksoverheid zijn voortijdige schoolverlaters jongeren van 12 tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. “Dat is het onderwijsniveau dat volgens de overheid minimaal nodig is om kans te maken op geschoold werk. Voor vmbo’ers geldt dat ze nog minimaal twee jaar een mbo-opleiding moeten volgen. Jongeren die na een vmbo-diploma niet verder studeren worden dus ook beschouwd als voortijdig schoolverlaters.”

Grootste daling
De grootste daling vsv’ers is vooral te zien in het mbo-onderwijs. Afgelopen schooljaar ging het landelijk in het mbo om 20.040 voortijdige schoolverlaters. Een jaar daarvoor waren dat er nog 21.310 en in 2012-2013 waren het 24.360 jongeren.

In Flevoland daalde het aantal vsv’ers in het mbo het afgelopen schooljaar het meest, met 0,6 procent ten opzichte van 2014-2015.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft als streven dat er in 2021 jaarlijks maximaal 20.000 scholieren uitvallen zonder diploma.

Bron: CBS