Moeite met studiekeuze leidt tot grotere uitval

Uitval vooral groot bij havo-leerlingen

Een ruime meerderheid van de leerlingen in het vmbo (66%), havo (71%) en vwo (71%) die inmiddels zijn gestopt met hun vervolgopleiding, heeft moeite gehad met het maken van hun studiekeuze. Dit blijkt uit de AansluitMonitor van DeDecaan.net, uitgevoerd onder ruim 10.000 oud-leerlingen in het eerste of tweede jaar van hun vervolgstudie.

Leerlingen in het vmbo, havo en vwo die (nog) niet zijn gestopt of van opleiding zijn veranderd, hebben beduidend minder moeite gehad met het maken van een studiekeuze. Voor decanen en mentoren kan het dus zinvol zijn om leerlingen die merkbaar moeite hebben met hun studiekeuze, extra aandacht en begeleiding bij hun keuzeproces te geven.

Ongeveer vijf op de zes tweedejaars vmbo- en vwo-leerlingen volgen nog steeds de opleiding van hun eerste keuze (beide 84%), maar onder de havo-leerlingen is dit aandeel aanzienlijk lager (74%). Met andere woorden: 26% van de tweedejaars havo-leerlingen heeft inmiddels een andere keuze gemaakt dan de initiële.

Dit is mogelijk het gevolg van de moeite die leerlingen hebben gehad bij het maken van hun studiekeuze, maar zou ook kunnen liggen aan de relatief slechte aansluiting tussen middelbare school en vervolgopleiding: 19% van alle havo-leerlingen noemt deze aansluiting niet goed.

Opvallend is dat de helft van de havo-leerlingen die zijn gestopt met de opleiding van hun eerste keuze aangeeft de motivatie verloren te hebben om de opleiding te vervolgen (50%). Bij gestopte of geswitchte vmbo- en vwo-leerlingen is dit minder (achtereenvolgens 42% en 47%).

Naast het stoppen en switchen van de havo-leerlingen blijkt uit de AansluitMonitor ook dat de studieprestaties van de havo-leerlingen achterblijven ten opzichte van de prestaties van de vmbo- en vwo-scholieren. Van de havo-leerlingen geeft 44% in het eerste jaar 60 ECTS te hebben behaald. Onder de vwo-leerlingen is dit aandeel 59%. Van de vmbo-leerlingen is 84% naar eigen zeggen bevorderd naar het tweede jaar.

Over DeDecaan.net

DeDecaan.net (www.dedecaan.net) is een landelijk online netwerk voor schooldecanen. Zo’n 550 schoollocaties, 2.000 decanen en ruim 260.000 scholieren zijn aangesloten bij het netwerk, dat zowel decanen als leerlingen ondersteuning biedt tijdens het keuzetraject op de middelbare school. Een belangrijke activiteit van DeDecaan.net is het doen van onderzoek naar het studiekeuzegedrag van (oud-)leerlingen.

Onderzoeksverantwoording

Aan de AansluitMonitor van DeDecaan.net werkten in totaal 10.732 voormalig middelbare scholieren mee: vwo (n=4.671), havo (n=4.179) en vmbo (n=1.882) . Het veldwerk van het onderzoek vond online plaats, in het begin van 2015. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt door marktonderzoeksbureau Team Vier (www.teamvier.nl). Bij verspreiding of publicatie graag de bronnen DeDecaan.net en Team Vier gebruiken.

Contactpersoon: Jeroen van Putten
E-mail: monitor@dedecaan.net
Tel: (030) 320 03 24