Nieuw leenstelsel nauwelijks effect op studieplannen

Slechts een enkele leerling verwacht zijn studie uit te stellen of ziet af van studeren naar aanleiding van het nieuwe leenstelsel. Dit blijkt uit de KeuzeMonitor van DeDecaan.net, het grootste (onafhankelijke) onderzoek naar studiekeuze uitgevoerd onder ruim 17.000 leerlingen in de laatste jaren van het voortgezet onderwijs.

Van de havo-leerlingen geeft 3% aan zijn studieplannen uit te stellen, onder de vwo-leerlingen is dit 2%. Helemaal afzien van studeren doet maar 1% op de havo en afgerond 0% op het vwo. Het lijkt erop dat het nieuwe leenstelsel de aankomende studenten dus niet afschrikt.

Uitgever van DeDecaan.net, Jeroen van Putten: “Sterker nog, de vernieuwingen lijken een extra motivatie voor scholieren om in één keer de juiste studiekeuze te maken. Zo zegt 33% van de vwo’ers en 35% van de havisten meer aandacht voor hun studiekeuze te hebben.” De leerlingen kijken wel kritischer naar het aantal jaren dat voor een opleiding staat. 11% van zowel de havo- als vwo-leerlingen zegt meer rekening te houden met de duur van de studie. Een lening in plaats van een gift maakt studeren duurder, dus lang studeren wordt minder aantrekkelijk.

“Een kanttekening is dat een deel van de scholieren niet altijd op de hoogte is van de nieuwe studiefinancieringsvoorwaarden: van de havisten is 24% niet op de hoogte, van de vwo’ers 20%. Daar ligt dus een belangrijke taak voor de keuzebegeleiding op middelbare scholen,” aldus Van Putten.