Nieuw privacyconvenant

In aanloop naar de invoering van de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op  25 mei 2018 heeft DeDecaan.net zich aangesloten bij het Privacyconvenant voor het onderwijs. Concreet betekent dit dat DeDecaan.net werkt met de standaard modelovereenkomst zoals die sectorbreed is opgesteld voor de privacy en verwerking van de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers in het onderwijs.

Verwerkersovereenkomst

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese wet die de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt en die zorgt voor een uitbreiding van de privacyrechten van inwoners van de EU. Onder de nieuwe wet zijn scholen verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten met leveranciers van ICT-systemen die gebruik maken van persoonsgegevens van hun leerlingen en medewerkers, zoals DeDecaan.net. Op dit moment leggen onder meer de PO-raad en de VO-raad de laatste hand aan de verwerkersovereenkomst die de nieuwe standaard zal vormen in de gehele onderwijssector. Zodra die is gepubliceerd zullen wij zo snel mogelijk de bijbehorende bijlage opstellen waarin wij specificeren op welke manier en met welk doel wij gebruik maken van persoonsgegevens en wat wij doen om uw data te beveiligen.

Zorgvuldigheid

Uiterlijk begin mei zal DeDecaan.net deze verwerkersovereenkomst naar alle scholen sturen die gebruik maken van onze dienstverlening zodat alle scholen op tijd voldoen aan hun privacyverplichtingen. Zo kunt u er niet alleen op vertrouwen dat wij zoals altijd zorgvuldig om gaan met uw persoonsgegevens, maar dan weet u ook precies welke data we opslaan, met welke reden, hoe lang en waar onze servers staan.

Mocht u naar aanleiding van deze ontwikkelingen vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de redactie van DeDecaan.net op redactie@dedecaan.net.