ALTIJD ONAFHANKELIJK EN OBJECTIEF

Toon productoverzicht

Opleidingsinformatie

Keuzegids

De Keuzegids de enige onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle opleidingen beoordeelt en vergelijkt. Het informatieaanbod van de Keuzegids is exclusief voor de leden van DeDecaan.net. Meer weten? Kijk op keuzegids.nl.

Decentrale selectie

In samenwerking met de Keuzegids bieden we leerlingen een compleet en volledig overzicht van de decentrale selecties.

Open dagen

Open dagen, voorlichtingsavonden en meeloopdagen worden allemaal binnen de opleidingspagina van DeDecaan.net weergeven. DeDecaan.net beschikt over het meeste actuele overzicht aan open dagen van mbo, -hbo en -wo instellingen.

Studiekeuzedag

Met de Studiekeuzedag krijgen leerlingen in één dag de maximale voorbereiding op studiekeuze, gewoon op school. Een van A tot Z georganiseerd evenement met spannende, objectieve en kwalitatieve informatie over studies en studeren. Met workshops gegeven door getrainde studenten vol enthousiasme over hun studierichting. Lees hier over het effect van een Studiekeuzedag.

Netwerk

De leerling kan binnen het grootste en meest complete LOB- netwerk van DeDecaan.net 24/7 vragen stellen door middel van het forum, de chat en mailfunctie. Binnen dit unieke netwerk staan leerlingen in contact met studenten en beroepsbeoefenaars. 

De meest onafhankelijke en eerlijke ondersteuning die de leerling kan krijgen in het studiekeuze proces. 

301.066

leerlingen

36.439

studenten

12.233

beroepsbeoefenaars

1.498

decanen

10.235

mentoren

Testen & Lesmethode

TalentenTest®

NIEUW! De TalentenTest. DeDecaan heeft in samenwerking met Tilburg University de TalentenTest ontwikkeld. Een grensverleggende test bestaande uit drie onderdelen: een motivatietest, interessetest en persoonlijkheidstest. Niet alleen de leerling, maar ook de ouder/verzorger en een leeftijdsgenoot vult de test in voor een 360*-feedback.

Profiel- en opleidingskeuzetest

Voor elke leerling zijn er twee testroutes die bestaan uit geschakelde opdrachten en vragenlijsten: voor tijdens de onderbouw (ProfiekeuzeTest) en de bovenbouw (OpleidingskeuzeTest). De leerling kan aansluitend, na het maken van de testen een definitieve profiel of opleidingskeuze binnen het portfolio aangeven.

Lesmethode

Met de online lesmethode werken leerlingen gericht zelfstandig of in groepsverband naar hun profielkeuze en vervolgens naar hun studiekeuze. De lesmethode kent een voor alle niveaus een eigen route.
De voortgang wordt opgeslagen in het online portfolio.

Portfolio

Alle keuze-activiteiten van de leerling komen in het persoonlijke portfolio. Het portfolio voldoet niet alleen aan de wettelijke eisen:

  • de activiteiten worden ingedeeld naar de loopbaancompetenties
  • alle keuze-activiteiten worden vastgelegd

Bovendien is het portfolio op elk moment in te zien of uit te printen. De leerling kan het dossier zo makkelijk meenemen naar open dagen van het vervolgonderwijs.

Beheersysteem

Voortgang

De voortgang van de individuele leerling, per klas en per klassenlaag is voor de decaan inzichtelijk. Er kunnen verschillende onderdelen binnen het portfolio uitgedraaid worden voor specifieke doeleinden, het is gekoppeld aan de eisen van de onderwijsinspectie.

De lesmethode op maat inrichten

De decaan kan opdrachten toevoegen, maken, bewerken en de volgorde bepalen. De lesmethode kan per klassenlaag volledig naar wens worden ingericht.

Contact met ouders, leerlingen en decanen

Met de e-mailfunctie, het forum, downloads en links kan de decaan met één druk op de knop in contact staan met alle mentoren, ouders en leerlingen. Met de beheerdersrol binnen DeDecaan.net, kan er geheel en gedeeltelijk toegang worden gegeven aan mentoren of docenten.

Netwerk

Het grootste en meest complete LOB-netwerk

De decanenkring bestaat uit meer dan 1400 decanen! Dit grootste netwerk van Nederland wordt gebruikt om expertise uit te wisselen en ervaringen te delen. Voor iedere decanenkring is er een website gerealiseerd met unieke functies waaronder een forum, een overzicht van alle agenda’s en het laatste decanennieuws.

1.498

decanen in het netwerk

LOB-monitor

Evaluatiemonitor

DeDecaan.net laat jaarlijks onafhankelijk onderzoek doen naar het studie- en beroepskeuzeproces en de voortgang van oud-leerlingen in de eerste twee jaren van de vervolgstudie.

De uitkomsten van deze beide onderzoeken ontvangt de school in de vorm van een uitgebreide rapportage inclusief vergelijking met de landelijke cijfers.

Lees hier meer informatie over het onderzoek.

Inspectierapport

De onderwijsinspectie beoordeelt de LOB in het voorgezet onderwijs. Wij bieden een LOB-rapportage aan met een compleet overzicht van elle LOB-activiteiten binnen uw school. Dit rapport voldoet samen met de diensten van DeDecaan.net aan de eisen van de onderwijsinspectie. Overzichtelijk en eenvoudig.

Ouderaccount

Opleidingsinformatie

Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol in het keuzeproces. Daarom krijgen ouders/verzorgers met een eigen account toegang tot alle opleidingsinformatie.

 

Actief aan de slag

Ouders/verzorgers krijgen toegang tot het forum om te zien wat er speelt en om vragen te stellen binnen het netwerk als beroepsbeoefenaar.

Natuurlijk is de voortgang van de leerling ook zichtbaar voor de ouders/verzorgers in het portfolio.

Beroepsbeoefenaar

Ouders/verzorgers kunnen er voor kiezen om actief te worden in het netwerk van DeDecaan.net. Zij kunnen dan vragen van leerlingen over hun eigen opleiding of beroep beantwoorden

Privacy policy

DeDecaan.net werkt met onafhankelijke en objectieve data, de inhoud wordt bepaald door onze onafhankelijke redactie. De informatie over doorstuderen zal nooit bepaald worden door onderwijsinstellingen. We plaatsen geen advertenties van derden in ons programma.

DeDecaan.net heeft zich aangesloten bij het privacyconvenantonderwijs. Dat betekent dat we alle gegevens en bestanden altijd met veel zorg en volgens de wetgeving beheren. We maken gebruik van de modelbewerkersovereenkomst die hoort bij het privacyconvenant. Persoonlijke gegevens met o.a. adresgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Uitnodiging voor onderzoek zal ten alle tijden in gang worden gezet door en met goedkeuring van de decaan.

We hebben onze processen aangepast aan de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Alle scholen die gebruik maken van de diensten van DeDecaan.net hebben van ons een vernieuwde modelverwerkersovereenkomst ontvangen die volledig is afgestemd op de AVG. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met onze helpdesk.

Nieuwsgierig?

Vraag een gratis proefperiode aan en ontdek wat DeDecaan.net te bieden heeft.

Proefperiode aanvragen