Pabo-varianten die minder bekend zijn

De pabo’s doen hun uiterste best om meer studenten te trekken. Er komen steeds meer pabo-varianten bij. Kent u de internationale pabo, of de driejarige pabo op universitair niveau? De Keuzegidsredactie zet de bijzondere opties voor u op een rijtje.

Pabo voor vwo’ers

De ALPO’s (Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs) bestaan inmiddels al een aantal jaar. Vwo’ers kunnen naast de hbo-pabo ook nog een wo-studie volgen (meestal pedagogiek of onderwijskunde) aan een nabije universiteit. Ze halen na vier jaar een hbo- en een wo-bachelor.

Maar er is meer. De Marnixacademie biedt een driejarige in plaats van vierjarige pabo aan, waarbij veel aandacht is voor onderzoek en verdieping. De doelgroep is ‘leerlingen met vwo-denkniveau’, maar let op: het is nog steeds een hbo-bachelor, alleen dan wat korter

Dat geldt niet voor de driejarige bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs van de Radboud Universiteit. Dit is een universitaire bachelor. Studenten behalen na afronding een universitair diploma én lesbevoegdheid.

Een aantal andere hogescholen en universiteiten uitten kritiek: volgens hen is drie jaar te kort om studenten op te leiden tot basisschooldocent én kritisch academicus. Maar de opleiding komt er toch, en de eerste lichting studenten start in september.

De pabo combineren

Bij de Hogeschool Leiden kunnen studenten de bachelor social work combineren met de pabo, ze behalen dan in vijf jaar twee diploma’s. Handig voor twijfelaars: dan hoef je niet het onderwijs in, maar het kán wel.

Bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bij Fontys kunnen ze de pabo combineren met de ALO (opleiding tot leraar Lichamelijke Opvoeding). In Nijmegen beginnen beide opleidingen tegelijkertijd en behalen studenten in vijf jaar twee diploma’s. Bij Fontys moeten ze al een propedeuse van de ALO hebben om te kunnen worden toegelaten. De programma’s zijn selectief: studenten moeten via een selectieprocedure aantonen dat ze het dubbelprogramma aankunnen.

Basisonderwijs of voortgezet onderwijs

Er zijn leerlingen die twijfelen of ze leraar willen worden in het basis- of in het voortgezet onderwijs. Bij de pabo van Iselinge Hogeschool kunnen ze een minor PO/VO (Primair Onderwijs/Voortgezet Onderwijs) doen waarin ze het VO verkennen. In het Windesheim Teachers College kiezen ze na anderhalf jaar pas voor PO of VO. Fontys biedt de mogelijkheid om in vier jaar twee diploma’s te halen, voor leraar PO en leraar VO.

Internationaal

Stagelopen op een school in het buitenland kan inmiddels bij veel hogescholen. NHL Stenden biedt zelfs een volledig internationale pabo-opleiding, de ITEps (International Teacher Education for Primary Schools), waarmee je ook als leerkracht op een internationale of tweetalige school in Nederland of in het buitenland kunt gaan werken.

Lees meer in de Keuzegids

In het Keuzegidsartikel over de pabo’s leest u alles over de kwaliteit, de baankansen en het studiesucces op de pabo. Ook kunt u zien welke hogescholen de ALPO’s aanbieden.