Plusactiviteiten en het plusdocument

De afgelopen 2 jaar zijn zo’n honderd scholen overgegaan tot het uitreiken van het plusdocument aan hun leerlingen bij de diploma-uitreiking. De scholen willen hiermee aantonen dat de leerling meer geleerd heeft dan wat er op de cijferlijst staat. Ze onderschrijven de brede ontwikkeling van de leerling.

De VO-Raad is de aanjager van het plusdocument, maar de scholen hebben de afgelopen tijd zelf invulling ‘mogen’ geven aan het plusdocument. Hierdoor zijn er grote verschillen in de vormgeving en inhoud van het document ontstaan. Omdat de VO-Raad toch een bepaalde mate van uniformiteit voor het plusdocument wil behouden, gaat ze samen met de scholen een kader ontwikkelen waarbinnen het plusdocument door scholen moet worden gevormd. Tijdens de ALV in juni 2017 zal er een afspraak over dit kader worden gemaakt.

Het streven van de VO-Raad is dat alle scholen het plusdocument vanaf volgend schooljaar (2017-2018) gaan opbouwen vanaf de derde klas (alle schooltypes). Uiteindelijk zou de VO-Raad willen zien dat alle leerlingen vanaf de brugklas een plusdocument opbouwen, dat wordt meegegeven aan de leerling bij het eindexamen.

Nieuwe KeuzeWeb-opdrachten

We hebben 2 opdrachten gemaakt die het voor de leerling en decaan makkelijk maken zelf plusactiviteiten aan het portfolio toe te voegen. U vindt beide opdrachten in het centraal aanbod (kies voor ‘route bewerken’ en ga naar ‘opdracht toevoegen’). Plaats de opdrachten in de box ‘Kan leerling inplannen’. Deze opdrachten zijn namelijk speciaal voor de leerling gemaakt! Ons uitgangspunt is dat de leerling eigenaar is van het plusdocument. Toch kunt u als decaan ook het een en ander aanpassen in de opdracht om een en ander te verduidelijken voor uw leerlingen.

Opdracht 1: Wat doe je naast school?

Het gaat hier om de plusactiviteiten buiten school.

Inhoud:

 • Welke activiteit heb je gedaan?
 • Wat heb je van deze activiteit over jezelf geleerd?
 • Aan welke kwaliteiten heb je gewerkt? (lijst met competenties en vaardigheden)
 • Welke kwaliteiten vind je het belangrijkst?
 • Waarom vind je deze kwaliteiten het belangrijkst?
 • Hoe werden deze kwaliteiten zichtbaar in de situatie?
 • In welke situatie (op school of buiten school) gebruik je deze kwaliteiten nog meer?
 • Wie kan bevestigen dat jij deze kwaliteiten bezit? (niet verplicht, maar wel handig als een school wil dat ook dit soort activiteiten door iemand worden gevalideerd)

Opdracht 2: Welke extra activiteiten doe jij op school?

Het gaat hier om de plusactiviteiten op school.

Inhoud:

 • Welke activiteit heb je gedaan?
 • Beschrijving van de activiteit
 • Tekstveld ‘let op’ (deze is aanpasbaar; mocht u bijvoorbeeld een lijst hebben van activiteiten/officiële beschrijvingen waar leerlingen uit kunnen kiezen, dan kunt u daar op deze plek naar verwijzen.)
 • Wat heb je van deze activiteit over jezelf geleerd?
 • Aan welke kwaliteiten heb je gewerkt? (lijst met competenties en vaardigheden)
 • Welke kwaliteiten vind je het belangrijkst?
 • Waarom vind je deze kwaliteiten het belangrijkst?
 • Hoe werden deze kwaliteiten zichtbaar in de situatie?
 • In welke situatie (op school of buiten school) gebruik je deze kwaliteiten nog meer?