Privacy policy en algemene voorwaarden

Privacy policy

DeDecaan.net werkt met onafhankelijke en objectieve data, de inhoud wordt bepaald door onze onafhankelijke redactie. De informatie over doorstuderen zal nooit bepaald worden door onderwijsinstellingen. We plaatsen geen advertenties van derden in ons programma.

DeDecaan.net heeft zich aangesloten bij het privacyconvenantonderwijs. Dat betekent dat we alle gegevens en bestanden altijd met veel zorg en volgens de wetgeving beheren. We maken gebruik van de modelbewerkersovereenkomst die hoort bij het privacyconvenant. Persoonlijke gegevens met o.a. adresgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Uitnodiging voor onderzoek zal ten alle tijden in gang worden gezet door en met goedkeuring van de decaan.

We hebben onze processen aangepast aan de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. Alle scholen die gebruik maken van de diensten van DeDecaan.net hebben van ons een vernieuwde modelverwerkersovereenkomst ontvangen die volledig is afgestemd op de AVG. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met onze helpdesk.