Reisgegevens van studenten doorgespeeld

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs heeft de afgelopen jaren 377 keer de reisgegevens van studenten opgevraagd bij OV-chipkaartbedrijf Translink. Dat meldt de Volkskrant.

Die gegevens worden gebruikt om te onderzoeken of studenten frauderen met de basisbeurs door foute informatie op te geven over hun woonadres. De basisbeurs voor uitwonende studenten is hoger dan voor studenten die nog bij hun ouders wonen.

Sinds september 2015 bestaat door de invoering van het studievoorschot geen verschil meer tussen uit- en thuiswonende studenten in het hoger onderwijs. Dus kan volgens DUO dat misbruik door de nieuwe generatie studenten niet meer worden gepleegd. Maar voor studenten die daarvoor zijn gaan studeren bestaat dat verschil in basisbeurs nog wel.

Onacceptabel

Studentenorganisatie ISO (Interstedelijk Studenten Overleg) vindt dat onrechtmatige controles op het reisgedrag van studenten voor onderzoek naar misbruik van de studiebeurs onmiddellijk moeten stoppen. ,,Het is echt onacceptabel dat de privacy van tientallen studenten op deze manier geschonden wordt”, zegt ISO-voorzitter Rhea van der Dong.

Bron: de Volkskrant / ANP