Rekentoets nu echt verleden tijd

Eerder dit schooljaar berichtten we al over de rekentoets die zou worden afgeschaft. Toen betrof het nog enkel de plannen van het nieuwe kabinet, maar inmiddels is duidelijk dat de rekentoets echt het veld moet ruimen. Per 1 januari 2018 telt de rekentoets niet meer mee voor het behalen van een diploma. Leerlingen die dit jaar examen doen moeten de rekentoets overigens nog wel gewoon maken – alleen de uitslag telt niet meer mee.

 

Bron: Rijksoverheid