Samenwerking met Yubu en Keuzegids: wat is er nieuw?

DeDecaan.net, de Keuzegids en Yubu zetten zich sinds kort samen in voor onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande LOB. De eerste vruchten van de samenwerking kunnen nu al worden geplukt in de vorm van twee nieuwe producten: het decanendashboard en de leerlingenapp.

Decanendashboard
Het nieuwe decanendashboard monitort het keuzeproces van alle leerlingen en geeft daarnaast inzicht in de kwaliteitsdata van de school. Drie keer per jaar wordt via het dashboard aan de leerlingen gevraagd om een korte vragenlijst over het keuzeproces in te vullen. Daarbij geven zij ook hun mening over de kwaliteit van de begeleiding. De resultaten worden vervolgens inzichtelijk in het dashboard weergegeven.

Het decanendashboard is voor de klanten van DeDecaan.net al toegankelijk. Yubu-gebruikers kunnen het dashboard vanaf volgend schooljaar inzien.

Leerlingenapplicatie
Via de nieuwe app kunnen leerlingen nu nog eenvoudiger aan de slag met de onafhankelijke informatie uit de Keuzegids 2019. Leerlingen kunnen in de app zoeken en bladeren door de verschillende sectoren en studierichtingen. Ze kunnen studierichtingen vergelijken op het gebied van instroom, arbeidsmarktprognoses en kwaliteit.

De Keuzegids Hbo 2019 en de Keuzegids Universiteiten 2019 zijn al beschikbaar in de app. De Keuzegids Mbo 2019 volgt later deze maand. De leerlingenapp is verkrijgbaar in de Google Playstore voor Android, in de Appstore voor iOS en als webapp.