Steeds lastiger om geschikte docenten natuurkunde te vinden

Het blijkt voor middelbare scholen steeds lastiger om geschikte docenten natuurkunde te vinden, zo meldt Trouw. Het was natuurlijk al langer bekend dat er een lerarentekort heerst, maar het probleem lijkt alleen maar groter te worden.

Uit een onderzoek van CenterData zou zelfs blijken dat in 2025 maar liefst 8,5 % van alle vacatures voor natuurkundedocenten onvervuld blijft. Dit geldt vooral voor posities waarvoor een eerstegraads bevoegdheid is vereist. Tweedegraads docenten, die alleen les mogen geven aan het vmbo de onderbouw van havo en vwo, zijn nog gemakkelijker te vinden. Hetzelfde probleem dreigt voor de vakken scheikunde, Duits en klassieke talen.

Nu al hebben veel middelbare scholen te lijden onder het lerarentekort. Uit hetzelfde onderzoek van CenterData blijkt dat veel scholen, zeker voor de exacte vakken, in toenemende mate gebruik maken van docenten die eigenlijk niet de juiste bevoegdheid hebben. Ook berichtte Trouw al eerder dat docenten steeds vaker wordt gevraagd om nog na hun pensioen te blijven doorwerken.

Bron: Trouw