Steeds meer internationale studenten

Het nieuwe kabinet stelde in haar regeerakkoord zich te willen inzetten voor de internationalisering van het hoger onderwijs, maar dit proces lijkt ook zonder overheidsbemoeienis al in volle gang te zijn. Zo meldde de UvA deze week dat er dit jaar 1516 internationale studenten zijn die zich bij de universiteit hebben ingeschreven. Vorig jaar waren dat er nog 831 – een stijging van maar liefst 82%.

Deze toename is onder meer mogelijk doordat steeds meer opleidingen in het Engels worden aangeboden – een trend die ook aan andere Nederlandse universiteiten is waar te nemen. Inmiddels is zo’n 20% van alle universitaire bachelor-opleidingen Engelstalig. Bij masteropleidingen is dat zelfs 69%.

Hoewel de UvA dit nieuws als positief presenteerde, is niet iedereen blij met de internationalisering van het hoger onderwijs. Zo zou de toestroom van internationale studenten de toch al heersende woningnood alleen maar verergeren. Daarnaast gaan er al enige tijd stemmen op dat de toenemende ‘verengelsing’ van universiteiten ten koste zou gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Eerder deze maand lanceerde een drietal studenten van de Radboud Universiteit een petitie tegen de tweetaligheid van hun opleiding psychologie.

Voor scholieren die het komende jaar hun studie kiezen, is de internationalisering van het hoger onderwijs iets om in gedachten te houden. ‘Hoe internationaal georiënteerd is de onderwijsinstelling van mijn voorkeur? En vind ik dat wel een voordeel?’

 

Bron: NRC en AD