Studentenvakbond ontevreden over voorlichting studiekeuzecheck

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft onderzoek gedaan naar de voorlichting die opleidingen geven over de studiekeuzecheck. De bevindingen van dat onderzoek werden vandaag gepresenteerd in het rapport Een check op de studiekeuzecheck. Het is een kritisch rapport geworden, waarin de LSVb haar zorgen uit over de soms gebrekkige informatievoorziening van opleidingen.

Uit het rapport blijkt onder meer dat slechts 47% van de onderzochte opleidingen meldt of de uitkomst van de studiekeuzecheck bindend is of niet. Bij aankomend studenten kan zo de indruk ontstaan dat er sprake is van een toelatingsprocedure, terwijl dit niet het geval is. Uit zorg over deze situatie lanceerde de LSVb eerder al het meldpunt studiekeuzecheck.

Uit eigen onderzoek van DeDecaan.net is gebleken dat ruim een kwart (27%) van alle bovenbouwleerlingen niet weet wat de studiekeuzecheck is. Dit betekent dat deze leerlingen alle voorlichting over de check zullen ontvangen bij de opleiding zelf, waarmee het des te belangrijker is dat deze informatie correct en volledig is. Om bij te dragen aan goede informatie omtrent de studiekeuzecheck, zetten we hieronder nog even de feiten op een rij:

Studiekeuzecheck, hoe zit het nu?

  • Elke aankomende studenten heeft het recht om mee te doen aan de studiekeuzecheck, tenzij het een opleiding betreft met numerus fixus.
  • De studiekeuzecheck kan door opleidingen verplicht worden gesteld. De opleiding hoort duidelijk aan te geven of wel of niet er sprake is van een verplichting.
  • Heb je je voor 1 mei aangemeld, dan is het advies van de studiekeuzecheck niet bindend.¬†Ook niet als de opleiding heeft besloten dat de check verplicht is.
  • Heb je je na 1 mei aangemeld, dan mag de opleiding besluiten om het advies van de studiekeuzecheck wel bindend maken. Een opleiding die heeft besloten dat de check verplicht is, mag je ook weigeren als je zonder goede reden niet deelneemt aan de studiekeuzecheck.

Het volledige rapport van de LSVb is hier te downloaden.

 

Bron: LSVb