Decentrale selectieprocedures gepubliceerd

In navolging van onze poster ‘Selectie in het hbo en wo: wat, waar en wanneer?’ staan nu de tabellen met de decentrale selectieprocedures online. In samenwerking met de Keuzegids hebben we van alle wo-studies met een numerus fixus in kaart gebracht wat er verwacht wordt van de leerlingen tijdens de selectie. Voor de kerstvakantie publiceren we ook de tabellen van de hbo-studies met decentrale selectie en daarna volgen snel alle opleidingen die aanvullende eisen hanteren.

Hoe zat het ook alweer? Vanaf dit schooljaar wordt er nier meer geloot als er te weinig plaatsen zijn bij een opleiding. Opleidingen met zo’n numerus fixus gaan dan decentraal selecteren, noem het selectie aan de poort. Motivatie, persoonlijkheid en de overgangscijfers naar het examenjaar moeten worden meegenomen in de selectieprocedure. Een hoop opleidingen heeft ondertussen afscheid genomen van de numerus fixus, mede omdat de selectieprocedure een hoop voeten in de aarde heeft, de uiterste inschrijfdatum al vroeg in het jaar valt (15 januari) en er ook de verplichte studiekeuzecheck is waarmee ze de aankomende studenten kunnen screenen.

Let op: er zijn ook nog andere studies die een vorm van selectie mogen hanteren. Hier gaat het dan niet direct om het aantal beschikbare plaatsen, maar om de vraag of de aankomende student wel geschikt wordt geacht. Dit zijn de opleidingen met aanvullende eisen (bijvoorbeeld het conservatorium) en opleidingen met de stempel ‘kleinschalig & intensief’ (bijvoorbeeld de University Colleges).

Het in kaart brengen van alle selectieprocedures was een flinke uitdaging. Vooral omdat dit ook voor de instellingen nieuw was en ze pas op het laatste moment de selectieprocedure hebben vormgegeven. We zijn erg trots op het resultaat. In het opleidingenoverzicht op de keuzesite zien uw leerlingen nu direct of een wo-studie decentrale selectie hanteert of niet. Ze kunnen dan eenvoudig de selectievormen vergelijken, want die verschillen soms behoorlijk per instelling! Zoals gezegd hebben we de informatie voor de hbo-opleidingen met een numerus fixus ook verzameld en worden de tabellen snel gepubliceerd op de keuzesites. DeDecaan.net en de Keuzegids zijn daarmee de enige partijen die echt duidelijkheid scheppen voor de leerling!

Bent u nieuwsgierig? Kijk een op de opleidingenpagina op uw keuzesite! Hieronder ook alvast twee voorbeelden van de studies Geneeskunde en Criminologie.

[easymedia-gallery med=”3132″]