Te veel creatieve mbo-opleidingen

Het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft onderzoek laten doen naar mbo-opleidingen in de creatieve sector. De conclusies van dit onderzoek werden eerder deze week aan de minister aangeboden, en deze liegen er niet om. Er is te weinig werk voor het aantal studenten dat een creatieve opleiding volgt, zo stellen de leden van de onderzoekscommissie.

Het aantal mbo-studenten dat een creatieve opleiding volgt is sinds 2006 met 65% gestegen. Studenten die een dergelijke studie volgen, worden opgeleid tot bijvoorbeeld modeontwerper of artiest. Er zijn alleen veel minder banen voor dit soort beroepen dan er afgestudeerde studenten zijn. De werkgelegenheid in de creatieve sector is sinds 2006 wel een beetje gestegen, maar staat niet in verhouding tot de enorme toename van het aantal studenten. De kans dat deze studenten later een geschikte baan vinden is daardoor fors afgenomen. Dat is een probleem, stelt de onderzoekscommissie, want mbo-opleidingen horen goed aan te sluiten op de arbeidsmarkt.

De groei van het aantal studenten komt vooral door het toegenomen aanbod van creatieve opleidingen, concluderen de schrijvers van het rapport. Zij adviseren dan ook het probleem aan te pakken door het aantal mbo-opleidingen in de creatieve sector te verminderen. Het rapport noemt specifiek de opleidingen tot artiest en desktoppublisher, die volgens de onderzoekers het beste kunnen worden afgeschaft. Daarnaast adviseren zij om minder studenten toe te laten tot de opleidingen voor mediavormgever en voor specialist mode/maattechniek.

Minster Slob van Onderwijs heeft aangegeven dat hij het rapport in de eerste plaats ziet als signaal naar mbo-instellingen, die eerst zelf kritisch naar hun aanbod zouden moeten kijken. De minister wil pas overgaan tot overheidsmaatregelen als gepaste actie vanuit de onderwijsinstellingen uitblijft.

 

Bron: NRC