Toch overheidsingrijpen bij creatieve mbo-opleidingen

Eerder schreven we over het kritische rapport dat was verschenen over enkele mbo-opleidingen in de creatieve sector. Deze opleidingen zouden, zo concludeerde de rapportage, studenten te weinig kans bieden op een goede baan. Voor de opleidingen tot artiest en desktop publisher werd zelfs het advies gegeven om de opleiding op te heffen.

Aanvankelijk reageerde het Ministerie van OC&W met de stelling dat het verschenen rapport vooral een signaal was aan mbo-instellingen zelf. Pas als zij hier niet passend op zouden reageren, zou het ministerie overwegen zelf tot maatregelen over te gaan. Nu heeft minister Van Engelshoven (onderwijs) echter besloten om zelf het voortouw te nemen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat de gehekelde opleidingen ter verantwoording zal roepen.

De betreffende opleidingen moeten aan de minister kunnen bewijzen dat de studenten die zij aannemen na hun afstuderen voldoende kans hebben op een goede baan. Zij moeten dit bewijs voor 1 november afleveren bij de minister. Kunnen ze dat niet, dan zal het ministerie de opleidingen verplichten het aantal opleidingsplaatsen te verlagen.

Daarnaast zal Van Engelshoven onderzoeken of de studies desktop publishing en de artiestenopleiding als leertraject kunnen worden ondergebracht bij andere opleidingen. Zij belooft hierover voor 1 april 2019 een beslissing te nemen, op tijd voor de inschrijvingsdeadline voor het studiejaar 2019-2020.

 

Bron: NRC Handelsblad