Decaan beter gewaardeerd als keuzebegeleider dan mentor

De meeste leerlingen zien hun decaan nog steeds als belangrijkste informatiebron bij het maken van een studiekeuze, ondanks de trend dat steeds meer scholen een tweedelijns decanaatsbeleid voeren waarbij de rol van de mentor groter is dan die van de decaan. Dat blijkt uit de Landelijke Monitor 2017 die DeDecaan.net, in samenwerking met onderzoeksbureau Team Vier, heeft uitgevoerd.

Leerlingen zeggen vaker een studiekeuzegesprek te hebben met hun mentor (45%) dan met hun decaan (30%). Opvallend genoeg waarderen de leerlingen die de meeste informatie van hun decaan krijgen, de keuzebegeleiding significant beter dan leerlingen die de mentor als belangrijkste (of even grote) informatiebron zien. Voor scholen die overwegen om een tweedelijnsdecanaat in te voeren is het dus een belangrijk aandachtspunt om te zorgen dat de decaan voldoende toegankelijk blijft voor alle leerlingen.

Zesjescultuur

De studiebegeleiding wordt maar matig gewaardeerd door de meeste leerlingen. Dit geldt zowel voor de begeleiding in aanloop naar de profielkeuze als de voor de studiekeuzebegeleiding. Huidige leerlingen en oud-leerlingen waarderen de keuzebegeleiding gemiddeld met respectievelijk een 6,2 en 6,3. Daar is ruimte voor verbetering.

Onder alle leerlingen zijn de huidige vmbo-leerlingen nog redelijk tevreden. Zij waarderen de keuzebegeleiding op hun school gemiddeld met een 6,8, ze geven minder vaak een onvoldoende en ze hebben minder vaak spijt van hun gekozen vakken. Ook blijkt dat vmbo-leerlingen minder moeite hebben met het kiezen van een profiel of een vervolgstudie dan hun leeftijdsgenoten op de havo of het vwo.

Dit contrast tussen vmbo enerzijds en havo en vwo anderzijds zou verklaard kunnen worden door de wettelijke verankering van LOB in het vmbo. Dit zorgt ervoor dat vmbo-scholen een duidelijker uitgewerkt LOB-traject hebben, en dat hier ook meer middelen voor beschikbaar zijn. Voor havo- en vwo-scholen zou dit als voorbeeld kunnen dienen.

KeuzeMonitor 2018

Wilt u met uw leerlingen ook meedoen aan de KeuzeMonitor en AansluitMonitor voor 2018? U kunt zich hier nog tot 15 maart kosteloos opgeven.