Waarom ook testen?

De testen van DeDecaan.net zijn een fantastisch instrument om uw leerlingen uit te dagen intensief hun interesses en talenten te onderzoeken. Onze testen gaan verder dan het genereren van een uitslag die de leerling maar moet zien te begrijpen.

De bijbehorende opdrachten stimuleren scholieren om aan de hand van de testresultaten te onderzoeken welke profielen of opleidingen interessant kunnen zijn. Belangrijk is dat de leerling meerdere malen gevraagd wordt welke uitslag ze verwachten en of ze het eens zijn met de uitslag. Lees hieronder wat de testendoen voor de leerling!

De PakketkeuzeTest

De testroute start met een introductie: waar sta je nu en wat zijn je verwachtingen? Hierna komen de interessetesten voor de profielen (vmbo BBL/KBL) en de schoolvakken. Het resultaat is een top 3 van leukste profielen, de 5 leukste vakken en 2 minst leuke vakken. Hierna kijkt de leerling naar hoe goed hij of zij is in de vakken. Tot slot worden de beste en leukste vakken gecombineerd en leiden tot een profielkeuze.

De OpleidingskeuzeTest

De leerling komt tot een top 3 van domeinen (vmbo) of sectoren (h/v) middels de interessetest. Direct daaropvolgend zoekt de leerling zijn of haar 10 leukste opleidingen. De talententest (DISC) laat de leerling 3 talenten ontdekken. Deze talenten worden gekoppeld aan de geselecteerde opleidingen, zo blijft er een top 3 van opleidingen over. De volgende stap is het bezoeken van voorlichtingsactiviteiten!