What’s in a name?

Het komt vaak genoeg in het nieuws: Engels wordt bij steeds meer opleidingen de voertaal. Maar het lijkt soms erger dan het is. Veel opleidingen kiezen een kekke Engelstalige naam, terwijl ze gewoon in het Nederlands zijn.

Niet alle scholieren zijn erg zeker over hun Engels. Het is dus goed als ze weten dat een Engelstalige opleidingsnaam lang niet altijd Engelstalig onderwijs betekent. Het zou zonde zijn als ze zich laten weerhouden een bepaalde opleiding te kiezen, alleen maar omdat ze zich hierin vergissen.

Hbo

In het hbo komen er inderdaad steeds meer Engelstalige opleidingsnamen. Zo zijn de opleidingen maatschappelijk werk & dienstverlening (MWD), cultureel-maatschappelijke vorming (CMV) en sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) afgelopen jaren samengevoegd tot de Nederlandstalige bachelor social work. Andere voorbeelden zijn bedrijfseconomie dat finance & control is gaan heten en fiscaal recht & economie dat finance, tax & advice is gaan heten.

Slechts een klein deel van de opleidingen is daadwerkelijk in het Engels. En als dat het geval is, staat dat meestal duidelijk op de (Engelstalige) website van de opleiding.

Mbo

Ook in het mbo overstijgt het aantal Engelstalige opleidingsnamen het Engelstalige lesaanbod ruimschoots. De namen van opleidingen op niveau 3 heten altijd ‘allround’. Studenten die worden opgeleid tot sign maker, junior product manager fashion of manager fast service  krijgen over het algemeen ‘gewoon’ in het Nederlands les. En het aloude beroep van secretaresse heet op steeds meer scholen office assistent. Tip: voor een inventarisatie van mbo-opleidingen die wél deels of geheel in het Engels zijn kun je kijken op de website van het Nuffic over tweetalig mbo.

Universiteiten

Aan de universiteit is wel een groot deel van de bachelors Engelstalig. Maar aan de namen kun je dat niet direct aflezen. In de Keuzegids Universiteiten staat er daarom in elke tabel of de opleiding in het Engels of het Nederlands is – zo kun je bijvoorbeeld in een oogopslag zien dat de bachelor future planet studies Nederlandstalig is.